OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA             

                                                                                                       W JABŁONNIE

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                      Zarząd OSP to:

 

                                                                        Zenon Grubiński - prezes,

                                                                        Piotr Janicki - wiceprezes,

                                                                          Kazimierz Woś - naczelnik,

                                                                                        Stanisław Przybyłowski - sekretarz,

                                                                              Zdzisław Koziński - skarbnik,

                                                                                      Jarosław Haraszczak - gospodarz,

                                                                           Grzegorz Korbas - członek.

 

 

          Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie zostało założone w 1931 roku przez ówczesnego sołtysa wsi Szczepana Grubińskiego. Pierwszym prezesem wybrany został Antoni Myszkowski, naczelnikiem Jan Bock, sekretarzem Józef Piłat, gospodarzem Marcin Kamiński. W tym okresie jednostka liczyła 18-nastu członków. To oni stanowili trzon tej jednostki. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dwa razy zmieniał się Zarząd OSP. Od początku swego istnienia ochotnicy strażacy zdobywają kwalifikacje, wiedzę i potrzebny sprzęt do walki z żywiołem. Wrzesień 1939 roku przecina na 5 lat działalność OSP. Szeregi strażackie przerzedziły się. Zmienił się styl pracy z ochotniczego na przymusowy pod groźbą bicia lub utraty życia.

            Rok 1945 - zaraz po wyzwoleniu wsi na nowo rozpoczyna się organizowanie jednostki OSP. Bazą wyjściowa stanowi ten sam co przed wojną chlew z drewniana szopą i sprzęt, który nie uległ zniszczeniu. Strażacy zbierają ocalałą dokumentację. Pozostało kilka protokołów, Statut OSP z 14.01.1935 roku i książka kasowa. Dokumenty te przechowywane są do dziś. Pierwszym powojennym prezesem jednostki OSP w Jabłonnie zostaje Władysław Kurosz, naczelnikiem Brunon Grubiński, syn Szczepana – założyciela z 1931 roku, sekretarzem Jan Krauze, skarbnikiem przedwojenny skarbnik – Józef Marcinkowski, gospodarzem również przedwojenny gospodarz- Alojzy Bajończak. Braki w wyposażeniu są uzupełniane. Jednostka szybko się rozwija. W roku 1949 jednostka OSP otrzymuje sztandar, którego poświęcenia dokonuje proboszcz Parafii Jabłonna Ks. Marian Samoliński w dniu 13 listopada 1949 roku. W latach pięćdziesiątych zmienia się wyposażenie – sikawka konna zastąpiona jest motopompą. Natomiast za własne pieniądze strażacy – ochotnicy kupują ciężarówkę do szybkiego transportu. Brak właściwych warunków lokalowych spędza sen z powiek działaczy. Powołują Społeczny Komitet Budowy Strażnicy i z pomocą władz gminy Jabłonna zakupili materiały budowlane, a następnie społecznie wybudowali remizę z dwoma boksami garażowymi. Po zakończeniu budowy w 1956 roku otrzymali samochód GM-8 z pełnym wyposażeniem. Zgodnie z tradycją, 13 listopada 1957 roku poświęcono remizę i samochód.

..,,Było to ryzykowne, ale również bardzo dobre”... cytat z kroniki zapisany przez ówczesnego naczelnika Brunona Grubińskiego.

             Wśród druhów - ochotników były też dziewczyny. To właśnie one – drużyna żeńska z Jabłonny - reprezentowały województwo poznańskie na Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Warszawie.

Jednostka OSP z roku na rok rozrastała się i była coraz prężniejsza. Na zawodach strażackich wykazywali się bardzo dobrymi wynikami, o czym świadczą zdobyte puchary.

            Największym zaangażowaniem wykazał się druh Brunon Grubiński. Jego spokój i opanowanie wprowadzały miłą atmosferę, a pomoc ludziom w ratowaniu ich dobytku sprawiały mu satysfakcję. Za sumiennie wykonywaną pracę społeczną, wielokrotnie odznaczony był Złotym Znakiem Związku OSP. Niestety odszedł na zawsze do ,,krainy wieczności” w dniu 3 marca 2000 roku.

            Obecnie Jednostka OSP Jabłonna należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Jednostka liczy 80 członków, w tym 27 czynnych. Ma 2 samochody: ratowniczo – gaśniczy i mały samochód do ratownictwa drogowego.

 

                                                                                                                                                                                                Przygotowała Dorota Jaśkowiak